Paskolos Tipinių gamybos paskirties pastatų statybos darbams

Paskolos skiriamos tipinių gamybos paskirties pastatų laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose ir kitose Lietuvos Respublikos pramoninėse teritorijose statybos darbams finansuoti.

Paskolos suma: iki 10 000 000€

Galimi pareiškėjai: Laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, jos dukterinė įmonė, pramonės parko operatorius, savivaldybė (savivaldybių vykdomosios institucijos). Klientu gali būti tik juridiniai asmenys.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Tipinio gamybos paskirties pastato naujos statybos ir (ar) rekonstravimo išlaidos;
  • Pasirengimo statybai išlaidos (pastato techninio projekto parengimas, statybą leidžiančio dokumento išdavimas);
  • Žemės sklypo sutvarkymo išlaidos;
  • Infrastruktūros sklype įrengimo ir sutvarkymo išlaidos;
  • Inžinerinių tinklų sklype ir inžinerinių sistemų pastate įrengimo ir (ar) sutvarkymo išlaidos;
  • Tipinio gamybos paskirties pastato statybos techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros išlaidos.

Paskolos lėšomis galima finansuoti tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kuri neviršija maksimalaus naujai statomo ar rekonstruojamo pastato 1 m² finansuojamo įkainio.

Paskolos terminas: Iki 180 mėn. (15 metų) įskaitant paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpį.

Paskolos panaudojimo terminas: Iki 24 mėn. nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos su galimybe šį terminą pratęsti laikotarpiui ne ilgesniam nei 12 mėn. Klientui pateikus argumentuotą prašymą. Projekto įgyvendinimo metu dėl paskolos panaudojimo termino pratęsimo galimybės svarstoma individualiai.

Per paskolos panaudojimo terminą paskola turi būti panaudota projekto investicijoms atlikti.