INOVATYVIŲ SPRENDIMŲ IR SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ SUKŪRIMAS, NAUDOJANT ATVIRUS DUOMENIS

Remiama veikla: naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimas, naudojant atvirus duomenisSiekiama paskatinti atvirų duomenų, orientuotų į paklausą, naudojimą inovatyviems sprendimams ir (ar) skaitmeninėms paslaugoms kurti, tokiu būdu kuriant socialinę, visuomeninę ir ekonominę vertę. Taip pat siekiama didinti MVĮ skaitmeninio intensyvumo lygį.

Parama: nuo 15 000 iki 70 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.

Reikalavimai pareiškėjams: vykdoma veikla turi trukti ne mažiau nei 1 metus, pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos turi siekti 50 000 eurų. Ne mažiau nei 51 proc. įmonės pajamų sudaro jos pagaminta produkcija. 

Tinkamos išlaidos: projektą vykdančių darbuotojų DU, tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos programinės įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos, su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, kurių pats projekto vykdytojas negali atlikti, pirkimo išlaidos.