Paskolos energinio efektyvumo projektams

Paskola skirta investicijoms į įvarius energijos vartojimą mažinančius įrenginius

Paskolos gali kreiptis – viešasis ar privatus juridinis asmuo ir ūkininkas

Finansavimo sąlygos:

  • Paskola iki 80 proc. investicijų vertės;
  • Paskolos terminas iki 10 metų;
  • Palūkanų norma nuo 4 proc. (nustatoma individualiai);
  • PVM nefinansuojamas.

Pagrindinės sąlygos:

  • Investicijos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu;
  • Montuojama įranga turi būti nauja, niekur nenaudota bei eksploatuota (įranga turi turėti garantiją);
  • Projektui įgyvendinti skirtas ilgalaikis materialus turtas turi būti apdraustas paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu;
  • Įgyvendinus projektą bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2) turės sumažėti ne mažiau kaip 30 procentų.