Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Pareiškėjai:

fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai.
 • parama teikiama ūkininkams, kurių planuojamas žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija (SP), yra nuo 12 000€ iki 70 000€

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Tinkamos išlaidos:

 • nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai;
 • įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ir paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir sodinimas;
 • konsultavimo paslaugos.

Paramos dydis: iki 60 000€

Finansavimo intensyvumas: iki 100%

Lengvatinės paskolos suma: iki 40 000€

Bendra galima paramos ir paskolos suma: iki 100 000€

Paraiškų priėmimas:

Nuo: 2023-05-02
Iki: 2023-06-30