InoStartas

Tinkami pareiškėjai: vidurio ir vakarų Lietuvos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Remiama veikla: nuo naujo idėjos vystymo, mokslinių tyrimų, eksperimentų, produkto koncepcijos parengimo iki prototipo sukūrimo ir komercinimo.

Didžiausia paramos suma vienam projektui: 200 000€

Finansavimo intensyvumas: iki 85% vidurio ir vakarų Lietuvos regionams.

Prioritetai:

1. Komercinimo potencialas vertinamas atsižvelgiant į naujo produkto technologinės parengties lygį – aukštesnis įvertinimas (daugiau balų) suteikiama tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų produktų technologinės parengties lygis didesnis projekto pradžioje ir pabaigoje.

2. Siekiama skatinti komerciškai naudingų produktų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos gautų įmonės pajamų iš tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų santykis su projekto tinkamomis finansuoti išlaidomis yra didesnis