Investicijos į žemės ūkio valdas

Paraiškos renkamos: iki 2022.09.30

Remiami sektoriai: gyvulininkystė, augalininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė. 

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą.

Pareiškėjas gali:

  • gauti tik investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją);
  • gauti investicinę paramą ir lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
  • gauti tik lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui.

Paramos dydis: 300 000€ – 600 000€

Intensyvumas: 40 – 70%

Lengvatinės paskolos dydis: iki 200 000€

Tinkamos finansuoti išlaidos: nauja žemės ūkio technika ir įranga, nauji technologiniai įrengimai, kompiuterinė ir programinė įranga, naujos transporto priemonės, pastatų ir/ar statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, naujos statybinės medžiagos, infrastruktūra valdoje ir kt.