Parama įmonių skaitmenizavimui, naujų produktų ir paslaugų kūrimui

Remiama veikla: Dirbtiniu intelektu (DI), blokų grandinė ar robotikos procesais grįstųproduktų ir sprendimų kūrimas.

Tinkami pareiškėjai: Sostinės regione (Vilniaus apskritis) registruoti ir savo veiklą vykdantys startuoliai (ne senesnė nei 5 metų įmonė) ir atžalinės įmonės, kuriančios arba ketinančios kurti dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir (ar) sprendimus, kurių statusas yra labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės (MVĮ). Taip pat pareiškėjas turi turėti neišnaudotą de minimis lėšų likutį.

Projekto partneriai: negalimi.

Didžiausia finansavimo suma: 102 000 eur.

Tinkamos išlaidos: programinės įrangos, licenzijų, serverių įsigijimas ir nuoma; konsultacijų paslaugos iki 25 proc.; projektą įgyvendinančių darbuotojų darbo užmokęstis.

Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc.

Pareiškėjas gali teikti PĮP: 1) į pirmą stadiją,

2) į antrą stadiją,

3) į trečią stadiją,

4) į pirmą ir antrą stadiją kartu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: teikiant paraiškas į pirmą, antrą, trečią stadijas pareiškėjas privalo įgyvendinti projektą per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, o teikiant paraišką į pirmą ir antrą stadiją kartu per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt