ES parama didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

Tinkamos išlaidos: Apšvietimo sistemos keitimas, katilų keitimas, įrangos keitimas.

Galimi pareiškėjai: pramonės įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip 3 metus, metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos – ne mažiau 51% bendrų pardavimų. Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius 2 metus iki paraiškos pateikimo – ne mažesnės kaip 300 000€, jeigu didelė įmonė ir, 145 000€, jeigu labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Projektu siekiama bent 30% sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su audito ataskaitoje nurodytu bendru kiekiu.

Didžiausia paramos dalis:

Labai mažos ir mažos įmonės – iki 50% Sostinės regionas, 65% VVL.

Vidutinės įmonės – iki 40% Sostinės regionas, 55% VVL.

Didelės įmonės – iki 30% Sostinės regionas, 45% VVL.

Maksimali paramos suma 900 000€

Turi būti atliktas energijos vartojimo auditas (ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo).