Parama atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimui/panaudojimui

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • įrengta nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
  • įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
  • pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Netinkamos finansuoti išlaidos:

  • išlaidos, kurios apmokėtos ar priimtas sprendimas jas apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;
  • naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;
  • išlaidos, kai PVM sąskaitos faktūros, prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai už išlaidas išrašytos ir (ar) apmokėtos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;
  • išlaidos, kurioms neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų  pirkimo–pardavimo kvitai;
  • pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti).

Paramos dydis:

Didžiausia galima paramos suma – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų (su PVM).

Projekto trukmė: projekto įgyvendinimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 18 mėnesių, o projektą pratęsus, bendras projekto įgyvendinimo laikotarpis, įskaitant projekto įgyvendinimo termino pratęsimą, negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai.