Parama investicijoms į prevencines žemės ūkio veiklas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • vidaus ar lauko aptvarų (tvoros, vartai, praėjimo punktai, praėjimo kontrolės sistemos) įsigijimo bei įrengimas;
 • ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikštelių įrengimas;
 • dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių asmenims ir (ar) transporto priemonėms įsigijimas;
 • pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimas;
 • konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms įrengimo ir įrangos įsigijimas;
 • nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos (pvz., langų, grotų, tinklelių) įsigijimas;
 • žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo išlaidos:
 • buitinių persirengimo ir prausimos patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimas;
 • darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos įsigijimas;
 • maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimas.

Netinkamos finansuoti išlaidos:

 • trumpalaikio turto ir / arba eksploatacinių medžiagų (pvz.: nuodai graužikams naikinti, dezinfekavimo skystis, asmeninės apsaugos priemonės ar kt.) įsigijimas;
 • kapitalinio remonto, naujos statybos, rekonstrukcijos, jei reikalingas statybos leidimas, išlaidos;
 • projektavimo išlaidos;
 • nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla išlaidos;
 • neįvardytos šių taisyklių 25 punkte (t.y. tinkamos finansuoti išlaidos).

Paramos dydis:

Didžiausia galima paramos suma – 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų)

arba

300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų)  171 punkte (t.y. paramos teikiama daugiau negu vienai ūkinių gyvūnų laikymo vietai)  

arba

200 Eur (du šimtai eurų) vienam SG, kai prašoma paramos suma viršija 4 000 Eur.

*SG apskaičiuojamas Taisyklių 58 punkte nustatyta tvarka.

Projekto trukmė: projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo teikti paramą priėmimo dienos.