Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas

Priemonė skirta:

  • Kultūros paveldo objekto, kuriame bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, tvarkomųjų statybų ir (ar) tvarkomųjų paveldosaugos darbų finansavimui;
  • Kultūros paveldo objekto, kuriame bus įgyvendinamas projektas ir po jo įgyvendinimo bus teikiama kultūros paslauga, įveiklinimui reikalingos naujos įrangos bei baldų įsigijimui ir įdiegimui.

Tinkami pareiškėjai:

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie yra kultūros paveldo objektų savininkai ir (arba) jų valdytojai.

Didžiausia paramos suma: iki 750.000€

Finansavimo intensyvumas: iki 85%

Tinkamos išlaidos:

  • viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų atlikimo, tvarkybos darbų projektavimo, tvarkybos darbų projektų ekspertizių atlikimo, tvarkybos darbų – remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo atlikimo, projekto vykdymo priežiūros, tvarkybos darbų vykdymo techninės priežiūros išlaidos ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų – inžinerinių tyrimų, projektavimo, projekto ekspertizių atlikimo, tvarkomųjų statybos darbų – paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo, projekto vykdymo priežiūros, statybos darbų vykdymo techninės priežiūros išlaidos;
  • statybos ir (ar) tvarkybos darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos, numatytos Statybos įstatyme ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
  • aplinkos (žemės sklypo) tvarkymo išlaidos, kurios būtinos kultūros paveldo objekto ir (ar) jo dalies įveiklinimui ir numatytos tvarkybos darbų ir (ar) tvarkomųjų statybos darbų projekte gali sudaryti iki
    5 procentų nuo rangos darbų skaičiuojamosios kainos vertės.
  • objekto įveiklinimui reikalingos naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas;
  • objekto įveiklinimui reikalingų naujų baldų įsigijimas.