Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą

Tinkami pareiškėjai:

Ne pramonės srityje ir ne trumpiau nei 12 mėn. veiklą vykdančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Priemonė skirta:

  • aplinkai palankių produktų arba technologijų įdiegimui (įranga, įrenginiai ar kitas turtas);
  • aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių užbaigtą 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapą sukūrimą arba esminį patobulinimą;
  • aplinkai palankių produktų sukūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje arba įvedimą į rinką.

Didžiausia paramos suma: iki 50 000€

Finansavimo intensyvumas: 70-95%

Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti gamtos ištekliams tausoti, beatliekei gamybai, atliekų pakartotiniam naudojimui ir (ar) perdirbimui skatinti, neigiamam poveikiui aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo mažinti, arba produktas arba technologija, kurių neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar technologijų (kuriems pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis arba kurių taikymas padeda sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; kurie sunaudoja mažiau energijos arba kurių taikymas padeda sunaudoti mažiau energijos; kuriems pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padeda sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padeda iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo; kuriuos galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba kurių taikymas padeda perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui).