Energiškai efektyvios ir klimatui palankios investicijos skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje 2022-06

Tinkamos finansuoti išlaidos: naujos tiesioginės ir juostinės sėjamosios, turinčios „CE“ atitikties žymą ir įsigytos ne anksčiau nei pateikta paraiška.

Kompensacinė išmoka: 40000.00€

Paramos suma:

  • Maksimali kompensacinė išmoka vienam pareiškėjui pagal priemonę yra 40 000€;
  • Kompensacinės išmokos suma negali viršyti 40% faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Galimi pareiškėjai:

  • Fiziniai asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdantys žemės ūkio veiklą ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;
  • Pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai, besinaudosiantys su kompensacine išmoka įsigyta sėjamąja ar juostine sėjamąja, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir kurių nariai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus;
  • Juridiniai asmenys, iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikiantys (vykdantys žemės ūkio veiklą) ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ne trumpiau kaip vienus metus.

Juostinė sėjamoji – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos, kai palengvinant sėklos įsėjimą iki 10 cm gylio supurenamos jos įsėjimo juostos, kurios gali apimti ne daugiau kaip 30% viso dirvos ploto.

Tiesioginė sėjamoji – žemės ūkio padargas, kuriuo vienu technologiniu važiavimu į neįdirbtą dirvožemį arba nesupurentą ražienų lauką yra įsėjamos numatytų kultūrų sėklos ir, esant poreikiui, įterpiamos trąšos ar kitos natūralios augalų mitybą gerinančios medžiagos.

Įsipareigojimai:

Kiekvienais paskesniais metais, pradedant nuo kitų metų kai buvo įsigyta sėjamoji, degalų norma bus sumažinta atsižvelgiant į sėjamosios darbinį plotį, t.y. sėjamosios plotį padauginus iš sąlyginio koeficiento 3000 litrų/sėjamosios darbinio pločio metrui. Pvz. Nusipirkus 4 metrų pločio sėjamąją, degalų sumažėjimas (iš tikrųjų normos sumažinimas) yra 4*3000=12000 litrų.