Paskolos pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“

Paskola skirta: veikloms, apimančioms pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias taikomąsias bei inovacines veiklas, kurių tikslas yra pateikti rinkai inovatyvų produktą, prekę, paslaugą ar technologiją ne vėliau kaip per 5 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo.

Paskolos gali kreiptis: labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės ir didelės įmonės.

Paskolos gavėjui tinkamai įgyvendinus projektą, iki 20% likusios grąžinti paskolos sumos galės būti skirta kaip subsidija.

Paskolos terminas: iki 120 mėnesių.

Maksimali paskolos suma: 100 000€

Paskola gali būti teikiama, kai finansuojamos projekto veiklos apima:

  • Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias taikomąsias veiklas, Verslo subjektas turi būti MVĮ arba didelė įmonė. Šiuo atveju verslo subjektui valstybės pagalba suteikiama pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas. Projektas, kuriam prašoma suteikti finansavimą vadovaujantis Bendrosios išimties reglamento nuostatomis, iki paraiškos pateikimo dienos turi būti nepradėtas įgyvendinti;

arba

  • Pramoninius tyrimus ir (ar) Bandomąsias taikomąsias ir Inovacines veiklas (Pramoninių tyrimų arba Bandomoji taikomoji veikla Projekte yra privaloma), Verslo subjektas turi būti MVĮ. Šiuo atveju Verslo subjektui pagalba suteikiama pagal De minimis reglamento nuostatas.