Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose

Finansuojamos veiklos:

Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro. Pavyzdžiui, dujinių arba kieto kuro (anglis) katilų keitimas į oras – oras, oras – vanduo, gruntas – vanduo ar vanduo – vanduo šilumos siurblius. Taip pat įrangos, kuri gamybos procese naudoja iškastinį kurą, keitimas atsinaujinančiais energijos ištekliais (AEI).

Tinkami pareiškėjai:

ES ATLPS nedalyvaujančios ir ne mažiau kaip tris metus veiklą vykdančios Kauno Kauno, Šiaulių, Telšių apskrityse veikiančios įmonės,   kurių metinės pajamos iš savo sudaro ne mažiau nei 51 proc. visų įmonės pajamų ir siekia 145 000 eurų, kai pareiškėjas yra MVĮ subjektas arba 300 000 eurų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  1. Iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai). Šios išlaidos finansuojamos su  akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
  •  Iškastinio kuro naudojimo mažinimas diegiant AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo, oras–oras), saulės kolektorius karštam vandeniui ruošti. Šios išlaidos finansuojamos su akumuliacinėmis talpomis, jei jos įrengiamos; šilumos saugyklomis vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti (jei jos įrengiamos);
  • Iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI, išskyrus keitimą biokuru, ir (ar) elektra;
  • Iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas ir kogeneracinių įrenginių, elektros generatorių, naudojančių garą/karštą vandenį (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, vidaus degimo variklių, garo turbinų ir kt.) įrengimas;
  • Šilumos siurblių ir šilumos saugyklų vandeniui saugoti ir (ar) šilumai akumuliuoti įrengimas įmonėse, kuriose šilumai gaminti naudojamos gamtinės dujos;
  • Investicinės išlaidos (įranga ir įrenginiai) elektros iš AEI (išskyrus biokurą) gamybai, siekiant užtikrinti šilumos siurblių, saulės kolektorių, elektros generatorių, įrengiamų pagal šį , veikimą;
  • Įsigytos įrangos sumontavimo, vietos ir (ar) aikštelės paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo išlaidos

Paramos intensyvumas:

Iki 85 proc.

Didžiausia paramos suma:

2 000 000 eurų arba 300 000 eurų, jeigu įmonė veikia pirminės žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.

Mažiausia paramos suma:

mažiausia paramos suma 20 000 eurų.

Daugiau informacijos: audris@inopro.lt, vita@inopro.lt arba mob. tel. +37065486868, +37061880246