Expo galimybės pažangiems (Sostinės regionas)

Priemonės tikslas: skatinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) eksportą prioritetinėse užsienio šalių rinkose.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.

Didžiausia paramos suma: iki 150 000 eurų.

Mažiausia paramos suma: 15 000 eurų.

Tinkami pareiškėjai: Aukštos pridėtinės vertės produktus ir paslaugas kuriančios, sunkumų nepatiriantys ir de minimis likučio neišnaudojusios bendrovės, kurių metinės vidutinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendros pajamų struktūros ir yra ne mažesnės nei 145 000 eurų.

Tinkamos išlaidos: dalyvavimas parodose, aukštos pridėtinės vertės produkcijos sertifikavimo išlaidos.

Projektas turi būti įgyvendintas per 30 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Argumentuotai pagrindus projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne vėliau nei iki 2029 rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Negalimi.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt www.inopro.lt