Susisiekimo inovacijų skatinimas

Tinkami pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys (didelės, vidutinės, labai mažos ir mažos įmonės), mokslo ir studijų institucijos. Pareiškėjo pajamos iš jo paties sukurtų prekių ar paslaugų pardavimo Lietuvos Respublikoje per praėjusius metus turi sudaryti ne mažiau kaip 200 000 Eur. Projektai įgyvendinami tik su partneriu (-iais).

Remiam veikla: skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys kūrimas, testavimas ir vystymas. Skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti įvairių sektorių (susisiekimo, pramonės, sveikatos, žemės ūkio, energetikos, aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt.) skaitmenizacijai didinti, praktiškai pritaikant tokius sprendimus kaip:

 • autonominis transportas;
 • bepiločiai orlaiviai (dronai);
 • daiktų internetas;
 • virtuali realybė;
 • 5G ryšiu paremta robotizacija ar automatizacija ir kt., ir diegiant pažangius technologinius sprendimus, tokius kaip:
  • transporto važtaraščių ir darnaus judumo duomenų valdymas;
  • bendros bilietų sistemos, transporto lengvatų skaitmenizavimo sprendimai ir kt.

Nurodytų ir kitų skaitmeninių technologinių sprendimų išvystymas nuo 4 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapo, nurodyto MTEP etapų klasifikacijos apraše, iki ne žemesnio kaip 8 TPL. Veikla, apimanti žemesnį nei 4 TPL ir aukštesnį nei 9 TPL, nefinansuojama.

Didžiausia paramos suma: 3 000 000€

Finansavimo intensyvumas: 25-80%

Tinkamos išlaidos:

 • įranga, įrenginiai ir kt. turtas;
 • paslaugos ir darbo užmokestis;
 • netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos.

Pateikimo terminas: 2023 m. gegužės 31 d.