Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse

Priemonės tikslas:  skatinti iškastinio kuro keitimą į atsinaujinančius energijos išteklius tokiu būdu mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Tinkami pareiškėjai: vidutinė arba didelė įmonė, kuri  nevykdo veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo I priedo veiklų sąrašą; nedalyvauja Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, nėra šilumos tiekimo įmonė.

Paramos intensyvumas: 

Didžiausia paramos suma: 200 000 eurų.

Tinkamos išlaidos: 

1. saulės elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti išlaidos.

2. vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti išlaidos;

3. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras–vanduo).[1]

4. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (vanduo–vanduo).

5. šilumos siurbliui, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo).

6. saulės energijos kolektoriui vandeniui šildyti/

7. naujam biokuro katilui, atitinkančiam 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012.

8. Įranga, nurodyta 1. ir 2. punktuose, privalo būti įrengiama kartu su 3.-7. punktuose (pasirinktinai) nurodyta įranga.  Atskirai diegiama 1. ir 2. punktuose ar 3.-7. punktuose nurodyta įranga nefinansuojama.

Didžiausia paramos suma: 200 000 eurų.

Fiksuoti išlaidų dydžiai:

Nr.Įrenginio tipasMaksimalus fiksuotas įkainis, 1 kW kaina, Eur
1Saulės elektrinė217 (be PVM), 262,57 su PVM
2Vėjo elektrinė314 (be PVM); 379,94 su PVM
3Biokuro katilas67 (be PVM); 81,07 su PVM
4Šilumos siurblys oras – vanduo185 (be PVM); 223,85 su PVM
5Šilumos siurblys vanduo – vanduo300 (be PVM); 363,00 su PVM
6Šilumos siurblys žemė – vanduo349 (be PVM); 422,29 su PVM
Maksimalus fiksuotas įkainis (1 m2 kaina) Eur
7.Saulės energijos kolektoriai98 (be PVM);  118,58 su PVM

Finansavimo suma nustatomanustatytą 1 kW arba 1 m2 fiksuotąjį įkainį padauginus iš įrenginio vardinės galios (kW) arba saulės energijos kolektorių užimamo ploto (m2).

Dotacijos bus dalinamos tol, kol užteks lėšų.

Projekto partneriai: negalimi.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt www.inopro.lt


[1] Visų tipų šilumos siurbliai privalo būti užpildyti fluorintų dujų (toliau – F-dujų) alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu arba F-dujomis ar jų mišiniais, kurių visuotinio atšilimo potencialas (toliau – VAP) yra mažesnis nei 150.[1] Šilumos siurbliai, kurių VAP yra didesnis kaip 150, nefinansuojami.