Parama Smukiesiems Ūkiams

Paraiškos renkamos nuo 2022-03-01 iki 2022-03-31

Tinkami pareiškėjai:

Veikiantis ūkis (deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius).

Paramos dydis:  Iki 15 000 Eur.

Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Naudoti traktoriai ir kiti žemės ūkio padargai.
 • Gamybinių naujų pastatų statyba, rekonstrukcija, remontas.
 • Statybinės medžiagos.
 • Žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga.
 • Infrastruktūra ūkininko valdoje.
 • Bendrosios išlaidos.
 • Ūkinių gyvūnų įsigijimas.
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Įsipareigojimai pareiškėjams:

 • Turi būti pateiktas verslo planas, kuris privalo būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn.
 • Paramos gavėjo ūkio ekonominis dydis, įgyvendinus verslo planą, privalo padidėti ne mažiau kaip 20 proc.
 • Privalu tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (gali būti vedama ir supaprastinta apskaita).