Parama smulkiesiems ūkininkams arba ūkiams

Paraiškos renkamos nuo 2022-03-01 iki 2022-03-31

Tinkami pareiškėjai:

Veikiantis ūkis (deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius).

Paramos dydis:  Iki 15 000 Eur.

Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Naudoti traktoriai ir kiti žemės ūkio padargai;
 • Gamybinių naujų pastatų statyba, rekonstrukcija, remontas;
 • Statybinės medžiagos;
 • Žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga;
 • Infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • Bendrosios išlaidos;
 • Ūkinių gyvūnų įsigijimas;
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Įsipareigojimai pareiškėjams:

 • Privaloma pateikti verslo planą ir jį įgyvendinti per 9 mėn. Nuo sutarties pasirašymo dienos;
 • Įgyvendinus verslo planą paramos gavėjo ūkio ekonominis dydis privalo padidėti ne mažiau kaip 20 proc.
 • Privalu tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą (gali būti vedama ir supaprastinta apskaita).