Investicijos Žemės Ūkio Valdoms (IŽŪV)

Pareiškėjai:

1. Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

2. Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Projekto finansavimas – iki 300 000 Eur.

Finansavimas skiriamas:

 • Gyvulininkystės sektoriai
 • Sodininkystės sektoriai
 • Daržininkystės sektoriai
 • Uogininkystės sektoriai

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga.
 • Nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų gerovei ir (arba) biologiniam saugumui užtikrinti.
 • Nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacija
 • Nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
 • Naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės.
 • Projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių  nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • Specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • Naujos statybinės medžiagos
 • Infrastruktūra valdoje (kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
 • Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc.