Investicijos į žemės ūkio valdas (IŽŪV)

Pareiškėjai:

1. Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

2. Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Projekto finansavimas – iki 300 000 Eur.

Finansavimas skiriamas:

 • Gyvulininkystės sektoriui
 • Sodininkystės sektoriui
 • Daržininkystės sektoriui
 • Uogininkystės sektoriui

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika;
 • Nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų gerovei ir (arba) biologiniam saugumui užtikrinti;
 • Nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacija;
 • Nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
 • Naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • Projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių  nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • Specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • Naujos statybinės medžiagos;
 • Infrastruktūra valdoje (kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas; artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
 • Bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. nuo prašomos ar bendros projekto sumos.