Produkto dizaino sukūrimui

Paramos tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Finansavimo intensyvumas: 75%

Vienam projektui galima sukurti iki 3 dizainų, parama kiekvienam dizainui iki 10.000 Eur

Remiama veikla: originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų sukūrimas ir (ar) diegimas.

Galima kurti: gaminio, pakuotės ar paslaugos dizainą.

Galimi pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), partneriai negalimi.

Diegiami originalūs gaminių (paslaugų) dizaino sprendimai, skirti serijinei arba masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui (vertinama, ar projekte numatomi diegti originalūs gaminių (paslaugų) dizaino sprendimai, skirti serijinei ir (arba) masinei gamybai ir (arba) masiniam paslaugų teikimui).

Tinkamos išlaidos: pareiškėjo darbuotojų DU ir (ar) paslaugų įsigijimas iš išorės paslaugų tiekėjų.