„Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų srityje

Remiamos veiklos: aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2 kiekius ar energijos vartojimą.

Paramos suma: nuo 200 000 iki 600 000€

Projekto trukmė: 18 mėn.

Finansavimo intensyvumas: iki 45%

Galimi pareiškėjai: MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvoje.

Tinkami partneriai: privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje yra laikomi tinkamais partneriais. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.