Parama Vietinių Užimtumo Iniciatyvų (VUI) Projektams

Paraiškos renkamos nuo 2022 m. kovo mėn.

Tinkami Pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Finansavimas: Iki 200 000 Eur (per metus).

Finansavimo intensyvumas iki 65%.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Įranga ir darbo priemonės (gali būti ir naudotos), reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti;
  • Patalpų remontas (negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio);

Įsipareigojimai pareiškėjams: Sukurti ir išlaikyti darbo vietą/-as ne mažiau kaip 3 metus.