Kvietimas teikti paraiškas veikiantiems ir naujiems verslams

Kvietimas teikti paraiškas veikiantiems ir naujiems verslams rajonuose

Remiamos veiklos:
Produktų gamyba, apdorojimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas. Infrastruktūrai, įrangai sukruti ar
įsigyti ir plėsti. Aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimas. Darbo vietų kūrimas ir išlaikymas, kitoms
veikloms.


Galimi pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, VŠĮ vykdantys ir/arba planuojantys pradėti vykdyti veiklą VVG
teritorijoje.


Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma:
50 000 – 150 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas:
50% – 95%