Parama sporto veiklos gerinimui ir sklaidai vykdyti

Prioritetinė sporto projektų veikla: 
atvirų bendruomeninių erdvių, esančių arti žmogaus, panaudojimas fizinio aktyvumo didinimui, siekiant fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie žmogaus kasdieninio gyvenimo;
fizinio aktyvumo raštingumo (žinių ir įgūdžių) didinimas;
asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, kai bendra užsiėmimų trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį;
pozityvių asmeninių nuostatų į viso gyvenimo fizinį aktyvumą, kaip sveikatos stiprinimo priemonę, diegimas ir įtvirtinimas per aktyvų dalyvavimą.
Projekto trukmė: projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip 4 metai.