Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Paraiškos priimamos nuo 2022-06-01 iki 2022-07-29

Prioritetas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

Didžiausias paramos dydis: 40 000 Eur

Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

• yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);

• turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;

• pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Tinkamos išlaidos:

• nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai;

• įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;

• ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;

• naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;

• infrastruktūra ūkininko valdoje;

• daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;

• konsultavimo paslaugos.