Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (IŽŪV)

Priemonės tikslas: visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas. Taip pat skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.

Paramos formos: 1) investicinė parama (negrąžintina dotacija), 2) investicinės parama (negrąžintina dotacija) ir lengvatinė paskola, 3) lengvatinė paskola.

Remiamos veiklos: 1) žemės ūkio produktų gamyba, 2) prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Remiami sektoriai: 1) pieninė galvijininkystė, 2) mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, kiaulininkystę, paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kiti gyvulininkystės sektoriai, 3) sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė, 4) kiti augalinisi sektoriai.

Tinkami pareiškėjai: 1) ne trumpiau nei metus veiklą vykdantys pilnamečiai fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; 2) ne trumpiau nei metus veiklą vykdantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Paramos intensyvumas: 1) gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Jauniesiems ūkininkams ir kooperatyvams galimas finansavimas iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 2) augalininkystės sektoriuje finansavimo intensyvumas siekia 40 proc., o jauniesiems ūkininkams iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 3) kai vykdoma prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas didžiausia finansavimo suma 50 proc. Ši suma žemės ūkio kooperatyvams gali būti padidinta iki 70 proc.

Didžiausia paramos suma: didžiausia finansavimo suma priklauso nuo to ar prašoma tik dotacijos ar dotacijos ir lengvatinės paskolos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes didžiausia paramos suma gali svyruoti nuo 300 000 iki 900 000 eurų.

Tinkamos išlaidos: gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose galima parama T3 kategorijos traktoriams.

Taip pat tinkamomis išlaidomis laikytinos: 1) nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga; 2) nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų gerovei ir (arba) biologiniam saugumui užtikrinti; 3) nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.); 4) nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu; 5) naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų; 6) projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, 7) specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos), 8) naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu ir kitą.

Projekto partneriai: negalimi

Daugiau informacijos: +370 654 86 868 audris@inopro.lt, +370 618 80 246 vita@inopro.lt