Expo galimybės

Priemonės tikslas: skatinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) eksportą prioritetinėse užsienio šalių rinkose.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.

Didžiausia paramos suma: 100 000 eurų.

Mažiausia paramos suma: 10 000 eurų.

Tinkami pareiškėjai: Sunkumų nepatirianti, de minimis lėšų neišnaudojusi ir ne trumpiau nei vienerius metus veikianti MVĮ, kurios pastarųjų finansinių metų pajamos iš savo pagamintos produkcijos (prekės ir paslaugos) pardavimo siekia ne mažiau nei 50 000 eurų (labai maža ir maža įmonė) bei ne mažiau nei 145 000 eurų (vidutinio dydžio įmonė).

Tinkamos išlaidos: dalyvavimo užsienio parodose kaštų dengimo, eksporto vadybininko darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių kompensavimas, produkcijos sertifikavimo ir e-rinkodaros paslaugų įsigijimo išlaidos, interneto svetainės kūrimo ir tobulinimo išlaidos, e- rinkodaros (videoreklama, fotografijos) turinio kūrimo išlaidos.

Projektas turi būti įgyvendintas per 30 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Argumentuotai pagrindus projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne vėliau nei iki 2029 rugsėjo 1 d.

Projekto partneriai: Negalimi.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt www.inopro.lt