MVĮ skaitmeninimas

Priemonės tikslas – skatinti mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją

Paramos intensyvumas – iki 50 %.

Didžiausia finansavimo lėšų suma – 50 000 EUR

Mažiausia finansavimo lėšų suma – 10 000 EUR

Tinkami pareiškėjai: 

  • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), gaminančios gaminius ir teikiančios paslaugas (ne mažiau nei 51 proc. pardavimų turi sudaryti savo produkcijos pardavimai);
  • veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus;
  • kurių vidutinės metinės pardavimo pajamos iš pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų per 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 Eur.
  • Nepatiria sunkumų;
  • Turi pakankamą de minimis likutį.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

e. pardavimo sandorių sprendimų diegimo ir produktų vaizdinės konfigūracijos paslaugų, darbų pirkimo išlaidos.

Daugiau informacijos: +370 654 86 868, +370 618 80 246 info@inopro.lt www.inopro.lt