2024- aisiais De Minimis likutis augs 100 000 eur

ES paramos konsultavimo profesionalų komanda „Inopro“ dalinasi puikia žinia. Tiksint paskutinėms 2023 m. dienoms Europos Komisija priėmė De Minimis reglamento pakeitimus, atvėrusius galimybes verslui efektyviau kompensuotis palūkanas, o taip pat ir aktyviau dalyvauti ES paramos kvietimas.

Didesnės galimybės

Iki šiol galiojusios Bendrosios nereikšmingos de minimis pagalbos taisyklės leisdavo įmonėms per tris finansinius metus gauti iki 200 000 eurų finansinės paramos. Ši finansinė parama galėjo būti suteikiama tiek verslo reikmėms paimtų kreditų palūkanų kompensavimui, tiek ir ES paramos kvietimams. Nuo šiemet ši suma auga visu 100 000 eurų, tad ES paramos priemonėse dalyvaujančios kompanijos per tris metus savo reikmėms galės panaudoti jau 300 000 eurų sumą.

Didinamas de minimis likutis ir paskelbtiems kvietimams

Svarbu paminėti, kad atnaujinus de minimis reglamentą nuspręsta laikinai sustabdyti tokius kvietimai kaip Netechnologinės inovacijos, Atvirų duomenų panaudojimas ir kiti. Galimybės teikti paraiškas netrukus bus atnaujintos, tačiau jau įvertinus įvykusius pakeitimus. Tai reiškia, kad įmonės, kurios nebūtų galėjusios dalyvauti minėtuose kvietimuose dėl išnaudoto de minimis likučio, galės juose dalyvauti, jeigu bendra de minimis likučio suma neviršys 300 000 eurų.

Comments are closed.